Er du ledende lysarbejder?

_7504329

Ledende lysarbejdere: 

Hvad vil det sige, at være ledende lysarbejder? 

Som lendende lysarbejder, har du valgt at være “firstmover”. Det betyder at du er en gammel sjæl, som bærer masser af visdom og erfaring fra tidligere inkarnationer - og ofte fra forskellige steder i universet.

Du har valgt at være på jorden netop nu og hjælpe til med denne vigtige transformation hvor meget gammelt må falde for, at nye måder at leve, skabe og være sammen kan bygges op.

 

Er du ledende lysarbejder?

Som ledende lysarbejder har du har meldt dig til, at være én af dem der går forrest, i skabelsen af det nye, hvilket kan være en angstprovokerende opgave for dit ego og dit menneske (imens sjælen er heeeeelt rolig omkring situationen).

Helt konkret vil det ofte betyde, at du er dén i familien, institutionen, virksomheden eller parforholdet, som tænker (langt) ud af boksen, er kreativ, sansende, intuitiv og bærer en tydelig fornemmelse af, at noget kan blive anderledes - til det meget bedre.

Du vil ofte have svært ved at trives i det etablerede. Det vil føles "off", for snærende, snævert og begrænsende.  

Ofte har ledende lysarbejdere dedikeret sig til vækst, helbredelse og transformation af denne planet og menneskeheden. 

Mange har mødt sin egen frygt og bevæget sig igennem ego-død - “black night of the soul” - måske flere gange.

Som ledende lysarbejder er du bevidst om vigtigheden af healing af traumer og slip af gammel karmisk energi. En proces som er on-going hele livet igennem, men som dog bliver lettere og lettere, jo mere du slipper og bevæger dig ind i din rene kerne. Din sjæls-essens. 

Du lever og skaber bevidst og har lært at tage ansvar for dine tanker, følelser, opfattelser og det liv du lever. 

Nu er det tid til, at lede andre på deres “bevidstheds-rejse". Og du føler dig sikkert både klar, urolig, nervøs og har dage hvor du tænker "nej, nej - jeg duer ikke til det her", "jeg magter ikke opgaven"... "jeg siger op". Og det er helt naturligt og en del af den modning og vækst du er igang med. 

Du har - uden tvivl – mødt udfordringer på din rejse, udfordringer som alle har til hensigt, at lære dig noget. Hjælpe dig med at vokse, modnes, heale og stige i frekvens. Og du bliver mere og mere bevidst om, at det netop er dét formål udfordringerne har.

Og det skifte i bevidsthed og opfattelse af livet påvirker hvordan du møder og håndterer udfordringerne og den "modgang" du møder.

 

 

Intuitionen, dine psykiske evner og den "spirituelle evolution".

Intuitionen er en vigtig nøgle for din evne til, at navigere disse udfordringer, på bedst mulig vis. Herfra modtager du guidning fra sjælen, som bærer uendelig visdom. 

Vi kommer i det kommende år til, at navigere en masse kaos – en stigende mængde drama, krise, konflikt og dysfunktion, vil vise sig på “verdens overflade” - åbenlyst. Det kan føles som om mængden af uro og konflikt er stigende, hvilket vil øge frygt, splittelse og følelsesmæssig ubalance. I den enkelte og i det kollektive felt.  

Dette er en naturlig del af den evolution menneskeheden står overfor, nemlig den “Spirituelle evolution” . En udvikling ind i bevidsthedsudvidelse, op i frekvens og ind i forståelse- og sansning af energi. 

Ledende lysarbejdere, som er meget bevidste sjæle, begynder at forstå, at de er blevet guidet igennem disse dybe bevidstheds-udvidende processer, fra den største kærlighed. Og mange begynder at befinde sig i indre tilstande, som er i harmoni med sjælens frekvens. Tilstande, som i dén grad gør den hårde bevidstheds-rejse det hele værd.  

Din on-going vækst ind i en dybere- og udvidet forståelse af dig selv, livet og formålet med livet, vil langsomt øge din tillid. Til dig selv og til universets kærlighed og intelligens. En tillid som gør det muligt for dig, at observere dine udfordringer fra et andet perspektiv.

Et perspektiv hvor du véd, at ALT sker for dig. At alt udfolder sig til rette tid og på smukkeste vis.  

Menneskeheden befinder sig i øjeblikket midt i en omfattende og dybt transformerende evolution. En evolution, som fører os kærligt og vedholdende igennem vores dybeste frygt, karmiske lag, ubalancer, forvrængninger, sår og traumer. Ind til kernen. Af kærlighed, power, lys, tillid, ro og fred. 

En evolution som åbner den energetiske dimension og kalder sjælen ind på førersædet. Hos den enkelte og i de større konstellationer. 

Imens vi navigerer igennem denne proces, vil vi stille og roligt vende tilbage til dybe erkendelser og glemte sandheder omkring, at ALT er forbundet, at ALT er energi, at AL forandring skabes ved, at ændre frekvens/ vibration og at det eneste som er sandt, er kærlighed. 

 

Din bevidstheds-rejse, voksesmerter og udvidelse.

Denne bevidsthedsudvidende rejse vil ofte føre os ind i faser hvor vi oplever dyb frygt, ensomhed, “hjemve”, følelser af at være fortabt, forladt, forvirret, i “opløsning”, magtesløshed og præstations-pres/angst. Faser hvor vi oplever angst, depressive tilstande og fysiske symptomer/ smerter.

Vid, at disse faser er midlertidige og helt naturlige. De kaldes også “den lille død”, “ego-død” og “black night of the soul”. Det kan være vigtigt at forbinde sig med ligesindede og opsøge støtte og guidning i disse faser af forandrings-porcessen. Min egen erfaring er, at netop mødet med ligesindede har en enormt healende effekt.

Mange af disse tunge og intense følelser, som de fleste lys-arbejdere oplever i faser af deres bevidsthedsrejse, tjener både et individuelt og et kollektivt formål. Idet den enkelte healer og forløser, vil disse indre forandringer også påvirke frekvensen i det kollektive energifelt, som vi alle er en del af og alle påvirkes af. As within so without. As above so below.  

På denne måde er DIN healing til gavn for alle på denne planet. Faktisk for frekvensen i hele universet - hvilket er en MEGET stor tanke. 

 

 

Vigtigheden af, at kunne lede sig selv.

Som ledende lysarbejder er det umådeligt vigtigt, at du først og fremmest kan lede dig selv.

For du er her for at præge verden med noget NYT. Herunder skabe nyt (som vil møde modstand), stå alene indimellem med dine ideer og visioner. 

I perioder vil du opleve at du er den eneste der synes det du synes, ser det du ser og oplever de potentialer du oplever.

Når du skal skabe nyt kan du ikke læne dig ind i det som allerede er skabt. Du kan ikke altid skabe sammen med andre. I perioder kan du opleve at være alene med dine ideer, måder og visioner.

Derfor må du opbygge selvtillid, selvkærlighed og mod nok til, at turde stå stærkt i din egen vision og mission. Uanset hvad andre gør og mener.

det kræver at du MESTRE DIG SELV.  

At du véd hvordan du holder dig selv – omsorgsfuldt, kærligt og modigt - igennem svære, dybe følelser, som må føles for at forløses.

At du opbygger selvtillid og selvkærlighed nok til, at modstå hån, latterliggørelse, ydmygelse og andre menneskers negative projektioner, så frygten for disse situationer og reaktioner ikke hæmmer, begrænser eller lukker dig ned. 

At du lærer at observere dine tanke-mønstre og overbevisninger og kan skelne gamle løgne og programmeringer, fra din sande natur og essens. 

At du lære at navigere intuitivt og stole på det du mærker inden i og, at du tør tage handling, tale din sandhed og indimellem stå alene.  

At du lærer at skabe en dyb kontakt til din egen essens. Kærligheden. Og lade alle tilstande og al energi vende tilbage til sin oprindelige form: Kærlighed og harmoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysarbejderens kald

Som lys-arbejder kom du til denne smukke planet for at kanalisere kærlighed, bidrage til healing, øge harmoni og hjælpe menneskeheden til, at fjerne det som forhindrer og blokerer oplevelsen af dyb glæde, lykke, rigdom, harmoni, fred og kærlighed. 

Vores alles vigtigste funktion lige nu er, at opløse det i vores eget indre, som blokerer for at vi kan være et levende, skabende, tænkende udtryk for universel kærlighed. For jo flere af os der gør det, jo mere bidrager vi vores egen frisættelse - tilbagevenden til kærlighed og frihed, for den enkelte og for os alle.  

Den enkeltes healing fører til det løft i det kollektive felt, som menneskeheden og planeten kalder på. 

Den spirituelle evolutions udvikling afhænger af, at så mange som muligt påtager sig ansvaret for, at bearbejde-, forløse- og frisætte gammel, lav-frekvent energi. Med dette mener jeg, at vi hver især bearbejder gamle traumer, transmuterer gammel fastlåst følelsesmæssig energi, forløser- og afslutter karmiske bindinger og energetiske aftryk fra dette og tidligere inkarnationer. 

Frisættelsen består i, at du udvikler dig personligt. Ved at slippe det, som ikke er i harmoni med din sjæls frekvens. 

Du kom som ledende lysarbejder IKKE til denne verden for at leve et liv i “ego-tilfredshed” - hermed mener jeg magelighed, overforbrug, tryghed, afhængigheder, misbrug eller lethed. 

Du kom til denne verden for at vokse, udvide dig, lære og lære fra dig. Du kom for at forløse og støtte andre til forløsning. Du kom for at frisætte dig selv og støtte andre til frisættelse. Fra menneskelig begrænsning, betingning og mønstre der holder nede og lukker.  

Du kom for frisættelsen. 

Det kræver at du tager ansvar. At du tager din power tilbage. At du bliver bevidst om, at opnåelse af den ultimative frihed kræver selverkendelse - også af det, som det gør ondt at erkende. 

Dette dybe indre arbejde kræver at du lærer hvordan du navigerer din egen opstigning – som er en opstigning igennem din dybeste smerte og mørkeste afkroge. En opstigning som vækker det du har forsøgt at gemme og glemme.

For under smerten og mørket findes dine smukkeste gaver, kærligheden, din power, klarhed og visdom.

Jeg hepper på dig - HELE VEJEN.

Jeg ved vi følges i energien, uanset hvor du er.

Og skulle du have lyst til at følges mere tæt, så tag blot fat i mig. 

Jeg har flere forskellige muligheder for et samarbejde og skræddersyr gerne et forløb der passer perfekt til dig og din rejse.

Hvis du har lyst til at udvikle dig sammen med en gruppe af ligesindede, så starter næste hold LEAD i slutningen af april 2024. Et forløb som er skræddersyet til ledende lysarbejdere.

Til at bryde det ned, som ikke tjener dig og samtidig bygge dig op. Indefra. Så du kan stå stærkt, rent og klart i DIN autentiske sandhed og skabe derfra.

Kærligst

Mette 

Kategorier

1 kommentar

Lars Overvad Nielsen
 

Jeg har også savnet dig og din frekvens, din evne til at formidle og frem for alt en søster der folder din ledestjerne ud 🌟

Tak for invitation og deling 🙏

Jeg genkender mig selv, min vandring og mit kald i det du deler.

Konkret på det jordiske plan er der traumer fra dette og tidligere liv der løbende kommer til overfladen, bliver favnet og forløst. En krop der igen og igen guider ind i udrensning og DNA der bliver repareret og folder sig ud.

Som lysarbejder går jeg forrest og sammen med en gruppe pionere er vi ved at skabe et Permakultur fællesskab, der bære navnet Broland. Et ny tids community, med omsorg for moder jord, omsorg for mennesker og fair fordeling af ressourcerne. Vi har købt en ejendom ved Arden, med Rold skov som nærmeste nabo, fået godkendt en lokalplan, så der kan bygges 25 boliger og vi vil være 80 % selvforsynende med frugt og grønt.

På det åndelige plan modtager jeg vejledning og nye indsigter, herunder nye opgaver som min sjæl kender til, men som mit ingeniør prægede ego har svært ved at omsætte. Eksempelr;

♡ modtager besked om at jeg har nøglen til at heale kvinder og mænds livmoder så vi kan sætte den energetiske skaberkraft fri 💛

♡ at jeg er manden med kærlighedens sværd der skal bygge bro for ny tids energi til lysets børn

♡ at jeg gennem en hjerte åbning med kristus energi får kanaliseret at jeg er bærer af frekvenser, der kan heale DNA

Som menneske er jeg helt klar over at jeg er i tjeneste for det højeste bedste, med solen i jomfruen og fiskene i assendanten, er det at tjene for det fælles bedste min sjælsopgave.

Jeg mærker at det du kalder til med dit blokindlæg er en vigtig trædesten i forhold til at dele med ligesindede og folde sjæls potentialerne ud, mens krop, psyke, ego og hverdagen til tider ryster 🥰

Tak for dig 🙏

Læs mere
Læs mindre