Produkter

Other

DKK 157.00 (including 25% moms)

Sjæls PORTALEN

Jeg ønsker at byde dig velkommen til et rum hvori din sjæl kan trænge dybere ind i dit menneske. Et rum hvori det bliver let, legende og vigtigt, at omsætte det mere subtile energi-arbejde til "hands-on-menneske-kundskab" - i form af jordnære, brugbare handlinger og redskaber, som kan støtte dig i at være et groundet besjælet væsen på jorden. Med ALT hvd du er.

Du modtager her én måendtlig kanalisering, samt én månedlig masterclass, som begge vil støtte dig på din spirituelle rejse og støtte din sjæl i, at trives som menneske.

Herudover bliver du en del af et online-fællesskab, med andre skønne, spirituelle mennesker og der vil være mulighed for at dele-, sparre og støtte hinanden.

Jeg vil også i denne guppe hoppe ind med ekstra små live-sessioner og andet, som jeg mærker energien kalder på.

DKK 1,000.00 (+ 25% moms)

Velkommen til et særligt og lækkert rum.

Et rum hvor du fysisk får mulighed for at deltage i spirituelle og transformerende møder, med andre spirituelle iværksættere, forretnings-indehavere, eller kreative ildsjæle med trang til, at give sjælens energi en kanal ud i verden.

Vi mødes én gang i måneden - første torsdag i hver måned, fra kl 10.00 til 13.00, på adressen: Nørregade 22a (2 sal) Aalborg.

Der vil være maks 6 deltagere på mødet, da alle skal have mulighed for, at modtage sparring, healing, clairvoyant guidning - og hvad der ellers folder sig ud.


DKK 55.00 (including 25% moms)

Kanaliseret frekvens-justering af dit nervesystem.

I denne kanalisering, bringes dit nervesystem ind en mere balanceret og højt-vibrerende version.

Du modtager en energi-healing/ lys-aktivering, som støtter dit nerveystem i, at heale traumer og skader og dermed øge din balance, tryghed og indre ro.

Et stærkt og balanceret nervesystem er alfa omega i en tid hvor både den indre og ydre verden er i en rivende transformation.