LEAD 3.0

"You will never be free until you free yourself from the prison of your own false thoughts" - Philip Arnold 

Velkommen til dit livs rejse. Rejsen ind - rejse hjem.

Jeg tror ikke på quick fixes. Tilgengæld véd jeg, at vedvarende forandring og dyb transformationer mulig. Over tid. Når vi comitter os til at gøre det indre arbejde.

Og præcis dét indre arbejde holder jeg et kærligt, ærligt, healinde, vedvarende rum for - i 12 måneder. Fordi det tager tid, at ændre vores automatiske tanker og handlinger. Det tager tid, at arbsorbere energi og lade den forandre dig - helt ned på celleplan. Helt ind i din DNA.

På LEAD følges vi i12 måneder. Hver uge (ferier og helligdage undtaget) har mulighed for at møde op og blive "holdt til ilden", modtage healing, visdom, kanalisering, samt blive inspireret, udfordret, holdt og provokeret. Alt sammen som en støtte til din frisættelse fra gamle, udtjente tankemønstre, handlemønstre, vaner, overbevisninger og energier. 

LEAD er for dig der ønsker at leve et frit liv, som udspringer indefra. Et liv hvor din glæde, ro, selvkærlighed, selvtillid, skaberkraft, power og lykke ikke defineres af ydre omstændigheder, eller andres- og verdens mange krumspring. Et liv med sjæl, udvidet bevidsthed og intuition, hvor du lader dig guide indefra. Udforlder og skaber indefra.

På LEAD lærer du nemlig, at skabe kontakt med og anvende dine medfødte psykiske evner og skabe plads til, at mærke og navigere efter sjælens stemme. Din fine, vise intuition, som ALTID véd hvad der er bedst for dig.

Med andre ord guides du kontinuerligt, hele vejen igennem LEAD til, at "skifte styresystem". Fra det ego-baserede, kontrolprægede, bekymrede og frygtsomme "styresystem", hvormed langt de fleste mennesker forstår- og navigerer deres liv. Til det sjæls-baserede, intuitive "styresystem", som beror på kærlighed, tillid og en dyb overbevisning om, at ALT SKER FOR DIG. 

Sådan arbejder vi på LEAD:

På LEAD veksler vi imellem undervisning, kanalisering, eller healing den ene uge og Q/A ugen efter. På Q/A kan du møde op og få sparring, healing og guidning på hvilken som helst situation, eller følelse du måtte opleve. Eller du kan stille et spørgsmål, som du får min respons på.

Min erfaring er, at disse sessioner altid bliver magiske udtryk på co-creation.

I alle sessioner gør jeg brug af både min psykologfaglige baggrund, viden og erfaring, samt mine clairvoyante evner og evner til, at arbejde med- og forløse energi.

Jeg holder ALTID et sikret healingsfelt, til hver eneste situation. Og du er ALTID velkommen med ALT. Unaset hvad der sker og hvad du står i, så decikerer vi det, trækker det op i sjæls-perspektivet, healer, forløser, forstår - fra et nyt og dybere plan.

Forløbet tager udgangspunkt i dit chakrasystem og hver måned har vi fokus på ét chakra og alle dertilhørende emner, forstyrrelser, blokeringer, skygger, traumer, styrker og potentialer.

Ligeledes bruger vi en hel måned på hvert af følgende emner:

- Sjælsformål

- Skyggearbejde

- Manifestation.

I arbejdet gør jeg brug af en bred vifte af vækrtøjer og lader mig altid guide intuitivt.

Vi vil på LEAD arbejde med:

- Nervesystemet og din evne til, at heale og bringe ro ind til et stresset og aktiveret nervesystem

- Kroppen og din kontakt med-, omsorg for- og oplevelse af, at være en sjæl i en fysisk krop i en fysisk verden. Balancen imellem himmel og jord.

- Balance inde i dag og i de forskellige livsområder.

- De-clutter og skabelse af fysiske rammer, som er i harmoni med din vibration. Rammer som styrker og løfter dig, istedet for at tynge, eller trækker dig ned.

- Mindsæt, underbevidsthed, overbevisninger og paradigmer. Her har vi fokus på at spotte alle de løgnehistorier du fortæller dig selv, alt det du har lært om dig, andre og verden, i løbet af din opvækst, som ikke støtter dig og fremmer dit lys, din (selv)kærlighed og din tillid til, at du kan skabe præcist hvad du ønsker.

- Forløsning af gamle, fastlåste følelser/ energier. Følelser som har ligget fastlåst i dit nervesystem, muskulatur, cellemembraner i årevis og skaber tyngde og bremser flow i dit energifelt.

- Karmisk clearing - dvs. rensning af den energi du bærer på, fra tidligere inkarnationer, som en form for energetisk-sjæls-hukommelse. Dette arbejde fylder meget på LEAD, da din karmiske energi og aftryk har stor indflydelse på hvad du tiltrækker, hvordan du tænker og hvad du skaber (og ikke skaber) - her gør vi hovedrent.

- Healing af indre barn/ yngre versioner af dig, som ofte aktiveres når du befinder dig i situatoner, som minder om de traumer du har oplevet. Traumer som ofte styrer og definerer vores opfattelse af situationer, valg og handlinger, så længe de er ubevidste og uhealede. Her arbejder vi nænsomt, kærligt, omsorgsfuldt og kontinuerligt. 

- Selvkærlighed, selvtillid og power.

- Psyikske evner og intuition. Din kontakt til din sjæl og dit team i spirit. Her lærer du at bruge dine (måske utrænede) psykiske evner og vi arbejder bl.a. med kanalisering, som et redskab til "work smart, not hard". For i virkeligheden har du adgang til den vildeste mentor, healer og vejviser 24/7 - dit eget højere jeg. På LEAD lærer du, at åbne for den visdom og guidning, som du har tilgængelig her.


Igennem bevidstgørelse omkring- og opløsning af gamle, begrænsende tanke- og handlemønstre, samt gamle udtjente paradigmer, som skaber begræsning, lidelse, fastlåsning og usikkerhed, vil en frisættelse finde sted. En frisættelse, som skaber grobund for sand lykke, frihed, kærlighed og glæde. Ubetinget. Indefra og ud. 

LEAD er rejse ind i din dybeste smerte og frygt. Og LEAD er en rejse ind i dine vildeste potentialer, dit største lys og din dybeste kærlighed. 

LEAD skaber det stærke fundament - i dig, hvorpå du kan bygge dine største drømme, lede dig selv og andre - med klarhed, power, ydmyghed, kærlighed og sjæl.

Alle tilmeldinger kræver en kort, uforpligtende forsamtale, da det er vigtigt for mig, at vores energier er et match.

Ønsker du en forsamtale skal du blot kontakte mig her: 


Kontakt

Jeg vil glæde mig til at tale med dig

Tilmelder du dig LEAD får du, som bonus adgang til forløbet CLEAR - som du an deltage i live, eller på replay. Du kan læse mere om forløbet CLEAR her:

CLEAR

 

Kærligst

Mette

2
Priser